18 Οκτωβρίου, 2019

Το 1ο Δ.Σ. του Συλλόγου

1. Ο Σύλλογος με την επωνυμία ¨Πανελλήνιος Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής ¨ εγκρίθηκε την 28/02/1995 με την υπ` αριθμόν 1116/95 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. 2. Έδρα του Συλλόγου […]