24 Οκτωβρίου, 2022

9ο Δ.Σ. του Συλλόγου

Αποτελέσματα εκλογών του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής της 12ης Οκτωβρίου 2022. Με τις εκλογές της 12ης Οκτωβρίου 2022 εκλέχθηκε το 9ο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το […]
29 Δεκεμβρίου, 2021

8ο Δ.Σ. του Συλλόγου (Συνέχεια)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής συνεδρίασε, μετά τον θάνατο του Προέδρου του Σάκη Δάλλα, για πρώτη φορά στις 8 Φεβρουαρίου 2022 και αποφάσισε: […]
31 Οκτωβρίου, 2019

8ο Δ.Σ. του Συλλόγου

Στην Γενική Συνέλευση της 14ης  Σεπτεμβρίου 2019 εξελέγη το Δ.Σ. του Συλλόγου η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: Πρόεδρος : Δάλλας Αθανάσιος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός Γ. […]
31 Οκτωβρίου, 2019

7ο Δ.Σ. του Συλλόγου

Στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την 19η Σεπτεμβρίου 2015 εξελέγη το Δ.Σ. του Συλλόγου (υπό την πρόσκαιρη μορφή της Ένωσης Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής). Η σύνθεση του Διοικητικού […]
18 Οκτωβρίου, 2019

Το 6ο Δ.Σ. του Συλλόγου

Αποτελέσματα εκλογών του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων της 9ης Δεκεμβρίου 2012. Με τις εκλογές της 9ης Δεκεμβρίου 2012 εκλέγεται το 6ο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου […]
18 Οκτωβρίου, 2019

Το 5ο Δ.Σ. του Συλλόγου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ της 11ης ΜΑΪΟΥ 2009 Με τις εκλογές στις 11 Μαΐου 2009 εκλέγεται το 5ο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου […]
18 Οκτωβρίου, 2019

Το 4ο Δ.Σ. του Συλλόγου

Με τις εκλογές στις 18/04/2005 εκλέγεται νέο ΔΣ που είναι το εξής: Προεδρείο του Συλλόγου Πρόεδρος : Φίλιος Φίλιππος, Οφθαλμίατρος, πρώην Δήμαρχος Ιωαννίνων Αντιπρόεδρος : Ζυγούρης […]
18 Οκτωβρίου, 2019

Το 3ο Δ.Σ. του Συλλόγου

Με τις εκλογές στις 16/02/2002 εκλέγεται νέο ΔΣ που είναι το εξής: Προεδρείο του Συλλόγου Πρόεδρος : Φίλιος Φίλιππος, Οφθαλμίατρος, πρώην Δήμαρχος Ιωαννίνων Αντιπρόεδρος : Δερματάς […]
18 Οκτωβρίου, 2019

Το 2ο Δ.Σ. του Συλλόγου

Με τις εκλογές στις 09/06/1999 εκλέγεται νέο ΔΣ που είναι το εξής: Προεδρείο του Συλλόγου Πρόεδρος : Δάλλας Αθανάσιος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός Αντιπρόεδρος : Μεσαρέ Σαχίν-Σέργιος (Ίνης), […]