22 Οκτωβρίου, 2019

Το πρώτο διδακτήριο της Ζωσιμαίας Σχολής

Στην φωτογραφία του 1893 του Ζώη Παπανικολάου, απεικονίζεται το οίκημα (μέσα σε κύκλο) στα οποία στεγάστηκε για πρώτη φορά η Ζωσιμαία Σχολή από το 1828 μέχρι […]
22 Οκτωβρίου, 2019

Τα κτίρια της Ζωσιμαίας Σχολής

Του Γιώργου Σμύρη, Αρχιτέκτονα, απόφοιτου της Ζωσιμαίας Σχολής και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου, Μάρτιος 2006.