22 Οκτωβρίου, 2019

Τα κτίρια της Ζωσιμαίας Σχολής

Του Γιώργου Σμύρη, Αρχιτέκτονα, απόφοιτου της Ζωσιμαίας Σχολής και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου, Μάρτιος 2006.