4 Νοεμβρίου, 2019

Οι καταστατικοί σκοποί του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής

Οι σκοποί του Σωματείου μας που περιγράφονται στο Καταστατικό είναι οι εξής: Η καθιέρωση του θεσμού των Προτύπων Σχολείων μέσης εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) και η […]
4 Νοεμβρίου, 2019

Ενοποίση των Συλλόγων υπό την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ”

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 14ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Την 14η Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων με μοναδικό […]
4 Νοεμβρίου, 2019

Η ίδρυση της Ένωσης Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής

Τον Φεβρουάριο 2015 και μέσα σε ένα χρονικό διάστημα λίγων ημερών, διαδραματίστηκαν ορισμένα σημαντικά γεγονότα, καθοριστικά για το μέλλον των Προτύπων Γυμνασίων και Λυκείων Δημόσιας Εκπαίδευσης. […]
18 Οκτωβρίου, 2019

Ίδρυση του Συλλόγου των Αποφοίτων της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Μια λεπτομερής αναφορά στην Ιστορία του Συλλόγου, αποτελεί η συνέντευξη του Σάκη Δάλλα, ιδρυτικού μέλους και πρώτου προέδρου του Συλλόγου. Η συνέντευξη δόθηκε στον Ναπολέοντα Λαζάνη. Πάρθηκε […]