1 Νοέμβριος, 2019

Διαχείριση των εσόδων από τα χρήματα που κληροδοτήθηκαν υπέρ της Ζωσιμαίας Σχολής (Άρθρο Ε’ της διαθ’ηλης Ν. Ζωσιμά)

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη διαθήκη του Νικολάου Ζωσιμά ιδρύονται, στην ουσία, έξη αυτόνομοι και ανεξάρτητοι φορείς (το Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο (Ζωσιμαία Σχολή), το Κοινόν Νοσοκομείον, η Προικοδότηση φτωχών και […]
1 Νοέμβριος, 2019

Ριζική μεταβολή του τρόπου εκλογής της Εφοροεπιτροπείας

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων  συνάγεται ότι το κυρίαρχο σώμα επιλογής – άμεσα ή έμμεσα – των 21 μελών της Εφοροεπιτροπείας […]
1 Νοέμβριος, 2019

Ο Κανονισμός της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών»

31 Οκτώβριος, 2019

Το Ν.Δ. της 1ης Ιουλίου 1926 (Κανονισμός Λειτουργίας των Αγαθοεργών)

Σε εκτέλεση του Ν.Δ. «Περί διαχειρίσεως των περιουσιών των επί Τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών Κοινοτήτων της περιφερείας του Νομού Ιωαννίνων» εκδόθηκε το 1926 Νομοθετικό Διάταγμα «περί κανονισμού […]
31 Οκτώβριος, 2019

Το Ν.Δ. της 1ης Ιουλίου 1926 (Φ.Ε.Κ.)

31 Οκτώβριος, 2019

Το Ν.Δ. της 30ης Απριλίου 1926 (…. πλην Ιωαννίνων)

«Περί διαχειρίσεως των περιουσιών των επί Τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών Κοινοτήτων της περιφερείας του Νομού Ιωαννίνων» Στο Νομοθετικό Διάταγμα της 30ης Απριλίου 1926 «Περί διαχειρίσεως των περιουσιών των επί […]
31 Οκτώβριος, 2019

Η ίδρυση της Ε.Τ.Ε. και ο Νικόλαος Ζωσιμάς

Ο Νικόλαος Ζωσιμάς συνέταξε την διαθήκη του την 18η Μαρτίου 1841 και απεβίωσε τον Φεβρουάριο 1842. Στο Άρθρο Δ’ της διαθήκης ορίζεται: «αν κάποτε ήθελε συσταθεί […]
31 Οκτώβριος, 2019

Η άγνωστη δωρεά του Νικολάου Ζωσιμά «προς βοήθεια της ανατροφής των ορφανών τέκνων των εν τοις υπερ πίστεως και πατρίδος μάχαις πεσόντων Ελλήνων»

Διαμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον Οι βιογράφοι του Νικολάου Ζωσιμά ή ασχολούνται ελάχιστα με την,  υψίστου ηθικού μεγαλείου και […]
31 Οκτώβριος, 2019

Αδελφοί Ζωσιμάδες (Αναστασίου Παπασταύρου)

Ο Αρχιτέκτων, Συλλέκτης, Ερευνητής, πρώην Δήμαρχος Ιωαννίνων και Απόφοιτος της Ζωσιμαίας Σχολής Αναστάσιος Παπασταύρος εξέδωσε ένα δίτομο έργο με τίτλο «ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ». Στην Εισαγωγή του […]