6 Αυγούστου, 2023

1946 47 : Ο νεαρός γλύπτης Παύλος Βρέλλης, φιλοτεχνεί την προτομή του Γυμνασιάρχη της Ζωσιμαίας Γ. Καλούδη.

Ευχαριστούμε θερμά την κα Αναστασία Καρρά, η οποία χειρίζεται την ιστοσελίδα του Facebook “Rare photographs” και https://doxesdespotatou.com/ για την φωτογραφία που μας έστειλε.