1 Νοεμβρίου, 2019

Ο Κανονισμός της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος 8/1979 “Περί Ιερών Ναών και Ενοριών”

31 Οκτωβρίου, 2019

Το Ν.Δ. της 1ης Ιουλίου 1926 (Κανονισμός Λειτουργίας των Αγαθοεργών)

Σε εκτέλεση του Ν.Δ. «Περί διαχειρίσεως των περιουσιών των επί Τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών Κοινοτήτων της περιφερείας του Νομού Ιωαννίνων» εκδόθηκε το 1926 Νομοθετικό Διάταγμα «περί κανονισμού […]
31 Οκτωβρίου, 2019

Το Ν.Δ. της 1ης Ιουλίου 1926 (Φ.Ε.Κ.)

31 Οκτωβρίου, 2019

Το Ν.Δ. της 30ης Απριλίου 1926 (…. πλην Ιωαννίνων)

«Περί διαχειρίσεως των περιουσιών των επί Τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών Κοινοτήτων της περιφερείας του Νομού Ιωαννίνων» Στο Νομοθετικό Διάταγμα της 30ης Απριλίου 1926 «Περί διαχειρίσεως των περιουσιών των επί […]
22 Οκτωβρίου, 2019

Η διαθήκη του αοιδίμου Νικολάου Π. Ζωσιμά – Εν Αθήναις 1913