18 Δεκεμβρίου, 2019

Σύνδεση του Κληροδοτήματος Ν. Ζωσιμά με τη Ζωσιμαία Σχολή

Όλοι γνωρίζουμε από το 1926 και μετά τα, εκ του Κληροδοτήματος Ν. Ζωσιμά, έσοδα που προορίζονταν για την Ζωσιμαία Σχολή διατίθενται για άλλους σκοπούς και όχι […]
24 Νοεμβρίου, 2019

Το Ν.Δ. της 1ης Ιουλίου 1926 (Φ.Ε.Κ.)

8 Νοεμβρίου, 2019

Η ανέγερση της Καπλανείου με χρήματα του Κληροδοτήματος Ν. Ζωσιμά (Άρθρο Ε’ – Μερίδα Σωσιμαίας Σχολής)

Το ευρύ κοινό θεωρεί – λανθασμένα – ότι το κτίριο της Καπλανείου ανηγέρθη με χρήματα που διατέθηκαν από τον Εθνικό Ευεργέτη Ζώη Καπλάνη, ιδρυτή της ομώνυμης […]
2 Νοεμβρίου, 2019

Δικαιοσύνη και νομιμότητα στο Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά

Είναι γνωστό ότι το ελληνικό δημόσιο εκμεταλλεύεται αυταρχικά, ληστρικά και παράνομα, τα περιουσιακά στοιχεία της Ζωσιμαίας Σχολής, στα οποία στεγάζει ΔΩΡΕAΝ 27 σχολεία και 5.500 μαθητές. Παράλληλα […]
2 Νοεμβρίου, 2019

Ζωσιμαία Σχολή και Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά

Στην σχετική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών (ολομέρεια των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων) πρόκειται να συζητηθεί εκ νέου το θέμα των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων. Σε συνέχεια των […]
2 Νοεμβρίου, 2019

Ανάγκη αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών

Υποβολή αιτήματος για αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών  Οι συνεχείς, από το 1914 και μέχρι σήμερα, παρεμβάσεις της ελληνικής πολιτείας στα θέματα που αφορούν στα […]
2 Νοεμβρίου, 2019

Επιχειρηματολογία υπέρ της ανάγκης αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων

Το κύριο αντικείμενο του ενδιαφέροντός μας είναι: α) η αναβάθμιση της δημόσιας Παιδείας β) η επαναλειτουργία της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής σαν συνέχεια του ιστορικού εκπαιδευτηρίου και […]
1 Νοεμβρίου, 2019

Διαχείριση των εσόδων από τα χρήματα που κληροδοτήθηκαν υπέρ της Ζωσιμαίας Σχολής (Άρθρο Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά)

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη διαθήκη του Νικολάου Ζωσιμά ιδρύονται, στην ουσία, έξη αυτόνομοι και ανεξάρτητοι φορείς (το Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο (Ζωσιμαία Σχολή), το Κοινόν Νοσοκομείον, η Προικοδότηση φτωχών και […]
1 Νοεμβρίου, 2019

Ριζική μεταβολή του τρόπου εκλογής της Εφοροεπιτροπείας

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων  συνάγεται ότι το κυρίαρχο σώμα επιλογής – άμεσα ή έμμεσα – των 21 μελών της Εφοροεπιτροπείας […]