3 Νοεμβρίου, 2019

Εννοιολογικός διαχωρισμός των όρων «Πρότυπο Σχολείο» και «Ζωσιμαία Σχολή»

Το σχολείο που ίδρυσε η Αδελφότητα Ζωσιμαδών αποκαλείται, στη διαθήκη Νικολάου Ζωσιμά, «Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο». Αργότερα – δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς – ονομάστηκε «Ζωσιμαία Σχολή» για […]
3 Νοεμβρίου, 2019

Μεταβολές του εκπαιδευτικού καθεστώτος της Ζωσιμαίας Σχολής μέχρι το 1985

Η Ζωσιμαία Σχολή ιδρύθηκε το 1928 (κατ’ άλλους το 1833) και λειτουργούσε με χρηματοδότηση του κληροδοτήματος Ζωσιμάδων για μία μακρά περίοδο. Από τα στοιχεία που έχουμε […]
2 Νοεμβρίου, 2019

Νόμος 828/1980 – Το Γυμνάσιο Πειραματικό

2 Νοεμβρίου, 2019

Νόμος 309/1976 – Διαχωρισμός σε Γυμνάσιο και Λύκεια

2 Νοεμβρίου, 2019

Ο θεσμός των Προτύπων Σχολείων (1936-1985) Α

Μετά από πολλές δεκαετίες αυτόνομης πορείας, τα Ιστορικά Γυμνάσια (Ζωσιμαία, Βαρβάκειος, Ιωνίδειος) εντάχθηκαν διοικητικά στον ενιαίο κορμό της κρατικής εκπαίδευσης, πλην όμως συνέχισαν να λειτουργούν σαν […]
2 Νοεμβρίου, 2019

Νόμος 1566/1985 – Κατάργηση των Προτύπων Σχολείων

2 Νοεμβρίου, 2019

Νόμος 770/1937 – Ζωσιμαία και Βαρβάκειος στα Πρότυπα Γυμνάσια

2 Νοεμβρίου, 2019

Νόμος 247/1936 – Ίδρυση Προτύπων Γυμνασίων