6 Νοεμβρίου, 2019

Ημερίδα για τα Πρότυπα Σχολεία (Παλαιά Βουλή) – Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

Στο τέλος του άρθρου παρέχονται οδηγίες για τους τρόπους προβολής και επεξεργασίας του αρχείου pdf
6 Νοεμβρίου, 2019

Ημερίδα για τα Πρότυπα Σχολεία (Παλαιά Βουλή) – 3η Συνεδρία

Στο τέλος του άρθρου παρέχονται οδηγίες για τους τρόπους προβολής και επεξεργασίας του αρχείου pdf
6 Νοεμβρίου, 2019

Ημερίδα για τα Πρότυπα Σχολεία (Παλαιά Βουλή) – 2η Συνεδρία

Στο τέλος του άρθρου παρέχονται οδηγίες για τους τρόπους προβολής και επεξεργασίας του αρχείου pdf
6 Νοεμβρίου, 2019

Ημερίδα για τα Πρότυπα Σχολεία (Παλαιά Βουλή) – 1η Συνεδρία

Στο τέλος του άρθρου παρέχονται οδηγίες για τους τρόπους προβολής και επεξεργασίας του αρχείου pdf
6 Νοεμβρίου, 2019

Παλαιά Βουλή – Ημερίδα για τα Πρότυπα Σχολεία

Την ίδια μέρα που εγκαινιάστηκε το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, Σάββατο 20 Ιουνίου 2009, πραγματοποιήθηκε στην ΑΘήνα, στην αίθούσα της Παλαιάς Βουλής, Ημερίδα με θέμα “Ο […]