Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΣΙΜΑ
 

Η διατύπωση μιάς ιδέας και η απουσία (άρνηση;) του διαλόγου του Αθανασίου Δάλλα,
Μεταλλειολόγου Μηχανικού, Αποφοίτου της Ζωσιμαίας Σχολής1. Ενημέρωση για, τις μέχρι τώρα, ενέργειες

Στο 21ο Τεύχος του περιοδικού “ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ” δημοσιεύτηκε το άρθρο μου με τίτλο “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ – ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΣΧΟΛΗ”. Από τότε μέχρι σήμερα υπήρξε μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα γύρω απΆ αυτό το θέμα όπως περιγράφεται παρακάτω:

√      Αφού ενημέρωσα προηγουμένως τον Πρόεδρο του Συλλόγου και όσα εκ των μελών του Δ.Σ. ενδιαφέρονταν για την εξέλιξη του θέματος υπέβαλα την πρόταση μου,  την 29η Ιανουαρίου 2008, προς την Εφοροεπιτροπεία Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων αναφέροντας συγκεκριμένα:

….. Στο κείμενο αυτό περιέχονται ιδέες και προτάσεις για επαναλειτουργία της Ζωσιμαίας Σχολής σύμφωνα με τις πρακτικές που είχαν καθιερωθεί και καταξιωθεί κατά την μακρόχρονη λειτουργία της Σχολής.

Μοναδικό μου κίνητρο για την σύνταξη και δημοσίευση του εν λόγω άρθρου είναι το ενδιαφέρον μου για την αναβάθμιση της παιδείας και η φιλοδοξία να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια από την Γεραρά Ζωσιμαία Σχολή.

Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλω συνημμένα αντίγραφο του το εν λόγω κειμένου με την παράκληση να εξετάσετε εάν υφίσταται δυνατότητα εφαρμογής, εν τη πράξει, των ιδεών και των προτάσεων μου και, εφΆ όσον ευαρεστείσθε, να με ενημερώσετε σχετικά.

Μέχρι σήμερα και παρά τις συνεχείς οχλήσεις μου δεν πήρα καμιά απάντηση και συνεπώς αγνοώ τις απόψεις της  Εφοροεπιτροπείας επί της προτάσεως μου.

√     πραγματοποιήθηκαν επαφές με σημαντικά πολιτικά πρόσωπα και διοικητικούς παράγοντες και έγινε η απαιτούμενη βολιδοσκόπηση διερεύνησης των προθέσεων τους. Τα αποτελέσματα υπήρξαν απόλυτα ενθαρρυντικά, χωρίς βέβαια να αποσιωπούνται και οι αρνητικές  τοποθετήσεις ορισμένων εκ των συνομιλητών μας.

√      Περί τα τέλη Φεβρουαρίου 2008 πληροφορήθηκα ότι άρχισαν διαπραγματεύσεις μεταξύ Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων, Νομαρχίας και Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.)  για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης στην οποία θα περιέχονται τα εξής:

●   Τα οχτώ (8) σχολεία που ιδρύθηκαν με χρήματα – κατά κύριο λόγο – της Μερίδας Ζωσιμαίας θα παρέχονται για χρήση στο Δημόσιο, δωρεάν.

●   Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων θα αναλάβει την συντήρηση των σχολείων

●   Αργότερα πληροφορήθηκα ότι θα γίνει παράλληλα και διακανονισμός απαλλαγής (ή συμψηφισμού) των  Κληροδοτημάτων Ιωαννίνων από  την υποχρέωση καταβολής Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, που βάσει της αντικειμενικής αξίας των σχολείων ανέρχεται στο ποσό των 130.000 ? (πλέον το ποσό για τα άλλα ακίνητα που ανήκουν στα Αγαθοεργά). Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι, στον Προϋπολογισμό του 2008 των Αγαθοεργών Καταστημάτων, δεν προβλέπεται κονδύλιο για Φ.Α.Π.

●      Εάν ισχύουν τα παραπάνω φαίνεται ότι μια τέτοια συμφωνία είναι ετεροβαρής υπέρ του Δημοσίου (δηλαδή το Δημόσιο απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής ετήσιων μισθωμάτων ύψους 2.500.000 ? κατΆ ελάχιστον, ενώ επιβαρύνεται με δαπάνες συντήρησης που δεν μπορεί να ξεπερνούν το ποσό των 300.000 ? ετησίως και με 200.000 ? περίπου από την μη καταβολή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας). Πέραν τούτου με μία τέτοια συμφωνία τα  Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων αποστερούνται, ως διαχειριστές της διαθήκης του Ν. Ζωσιμά, του σημαντικότερου μέσου πίεσης προς το Δημόσιο για την επαναλειτουργία της Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής.

Δεν γνωρίζουμε εάν η κινητικότητα που παρατηρείται περί την διαχειριστική τακτοποίηση της εκκρεμότητας των μισθωμάτων  και της συντήρησης των σχολείων προέκυψε εξ αιτίας των όσων αναφέρονται στο κείμενο – πρότασή μας (αυτό άλλωστε θα σήμαινε ότι το δημοσίευμα ήταν εύστοχο και απέφερε κάτι θετικό ) ή απλά έτυχε να συμπέσει χρονικά.

Μόλις πληροφορηθήκαμε την εκκίνηση των διεργασιών διαπραγμάτευσης για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης επικοινωνήσαμε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου και μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής των Αγαθοεργών Καταστημάτων ο οποίος επιβεβαίωσε την σχετική πληροφορία, χωρίς να γνωρίζει όμως σε ποια φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις.

√      Επειδή ο κύκλος των απαιτούμενων επαφών είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία και δεδομένης της παρατηρούμενης κινητικότητας περί την διαχειριστική τακτοποίηση της περιουσίας που ανήκει, εν πολλοίς, στην Μερίδα της Ζωσιμαίας Σχολής, πολλά από τα μέλη του Δ.Σ. του Τμήματος Αθηνών έκριναν ότι ωρίμασε το όλο θέμα και ότι ο Σύλλογος δεν μπορεί να παραμένει πλέον απλός θεατής. Με αυτό το σκεπτικό  η πρόταση για την επαναλειτουργία της Ζωσμαίας Σχολής εισήχθη για συζήτηση στην Συνεδρίαση του Τμήματος Αθηνών της 3ης Απριλίου 2008, έγινε ομόφωνα αποδεκτή (απόντος του Ν. Ροντογιάννη) πλην όμως κρίθηκε ότι η, δεσμευτική για το Σύλλογο, απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από την Ολομέλεια του Δ.Σ.. Μετά απΆ αυτό υποβλήθηκε, αρχικά την 23η Απριλίου 2008 και αργότερα την 23η Μαΐου 2008 (επανάληψη - υπενθύμιση), αίτηση προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλιππα Φίλιο για σύγκληση της ολομέλειας του Δ.Σ.  χωρίς όμως, μέχρι τώρα, να έχει ορισθεί ημερομηνία πραγματοποίησης αυτής της Συνεδρίασης.  

2. Αντιδράσεις επί της προτάσεως


Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα συζητήσαμε το πρόβλημα αναβίωσης της Ζωσιμαίας Σχολής με Αποφοίτους του σχολείου και με πολλούς πολίτες των Ιωαννίνων. Εξαιρώντας, όπως είναι αυτονόητο, αυτούς που ταυτίζονται με τις θέσεις μας, επιχειρήσαμε να ομαδοποιήσουμε τις απόψεις όσων αντιτίθενται στην συγκεκριμένη πρόταση στις εξής ομάδες ομοειδούς αντίδρασης:

2.1 Αυτοί που αντιτίθενται στην λειτουργία σχολείων ειδικών απαιτήσεων (όπως π.χ. η Ζωσιμαία Σχολή) και συνεπώς τους είναι αδιάφορο υπό ποιο φορέα και υπό ποιες προϋποθέσεις θα λειτουργήσει ένα τέτοιο σχολείο. Είναι μια πολύ ειλικρινής και σεβαστή τοποθέτηση.

2.2 Εκείνοι οι οποίοι είναι, στην ουσία, θιασώτες ή υποστηρικτές του υφισταμένου συστήματος εκπαίδευσης που οδήγησε στην κατάργηση της Γεραράς Ζωσιμαίας και στην υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας πλην όμως, ως Απόφοιτοι της Ζωσιμαίας Σχολής ή μέλη του Συλλόγου μας, υποχρεώνονται να δηλώνουν δημόσια - τις περισσότερες φορές με μισή καρδιά - ότι υποστηρίζουν την επανίδρυση της Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής. Με άλλα λόγια είναι αυτοί που θέλουν να τα έχουν καλά και με τη συνείδηση τους και τον κοινωνικό περίγυρο ή αλλιώς  “καλά και με τον Αστυφύλαξ και με τον Χωροφύλαξ”. Επικαλούνται σωρεία δυσχερειών ή αδυναμιών του εγχειρήματος,  υπαρκτών και μη και – σχεδόν πάντα - καταλήγουν στην ίδια απαισιόδοξη προτροπή “.. δεν γίνονται αυτά τα πράγματα! τι τα θέλουμε εμείς αυτά; άστα τα πράγματα όπως είναι! ”

2.3 Όσοι επικαλούνται μεν την αναγκαιότητα επαναλειτουργίας ενός Προτύπου σχολείου πλην όμως υποστηρίζουν ότι η ίδρυση και η λειτουργία του σχολείου είναι αποκλειστική υπόθεση της Πολιτείας και ότι το νέο σχολείο θα πρέπει να αποσυνδεθεί παντελώς από το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά και την, δύο αιώνων περίπου, εκπαιδευτική παράδοση της πόλης μας. Όσοι υποστηρίζουν αυτή την άποψη γνωρίζουν βέβαια ότι το νέο σχολείο θα υποδέχεται μαθητές απΆ όλη την περιφέρεια και ότι δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε κανένα από τα υφιστάμενα σχολικά κτίρια (διατάραξη της κρατούσας εκπαιδευτικής τάξης της πόλης). Έτσι η αποδέσμευση του σχολείου από το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά, πλην της ιστορικής, ηθικής ή νομικής  διάστασης του θέματος (ποιος μπορεί να διανοηθεί ότι τα χρήματα του Κληροδοτήματος των Ζωσιμάδων που προορίζονται για το σχολείο δεν θα διατίθενται για τη Ζωσιμαία!), θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε χρονοβόρες διαδικασίες λήψεων αποφάσεων, αγοράς οικοπέδου, διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών δημοπράτησης και κατασκευής του σχολείου και τελικά σε “ξεχείλωμα” του θέματος και – πιθανώς – σε ματαίωση του εγχειρήματος (“το σίδερο στη βράση κολλάει”).

2.4 Αυτοί που είναι έντονα επηρεασμένοι από την μακρόχρονη διαμάχη περί τα Κληροδοτήματα της πόλης των Ιωαννίνων και συνεπώς αντιτίθενται στην πρότασή μας με το σκεπτικό και μόνο ότι, κάθε πρόταση που αποκλίνει από τους, μέχρι τώρα, διαχειριστικούς σχεδιασμούς της Εφοροεπιτροπείας Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων, θα μας οδηγήσει σε υποχρεωτική σύγκρουση με τον Μητροπολίτη και την Εκκλησία.

2.5 Συνδυασμός των περιπτώσεων των παραγράφων 2.2, 2.3 και 2.4.

Η επιχειρηματολογία αυτών αντιτίθενται στην πρότασή μας ποικίλει με πιο συνηθισμένη πρακτική αυτή της “ερμηνείας της διαθήκης του Ν. Ζωσιμά”. Παντού συναντούσα αυτόκλητους “διερμηνείς της βούλησης και των μύχιων σκέψεων των διαθετών και του Ν. Ζωσιμά” και κάθε λογής “ερμηνείες”, διαφορετικές η μία από την άλλη και αλληλοσυγκρουόμενες μεταξύ τους!

Είναι αξιοσημείωτο ότι καμιά από τις αντίθετες – στο δημοσίευμα -  απόψεις ή κάποια έστω αντιπρόταση δεν έχει κατατεθεί υπεύθυνα στο Δ.Σ. του Συλλόγου, ούτε έχει δημοσιευτεί ενυπόγραφα στο Περιοδικό μας, στην ιστοσελίδα μας ή στον ημερήσιο τύπο των Ιωαννίνων.

Εκφράζω, εν κατακλείδι, την αισιοδοξία μου ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα αγκα-λιαστεί από τα Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων και ελπίζω ότι σύντομα θα κληθούμε (ως συλλογικό όργανο των Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής) για διάλογο και συνεργασία προς επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Το οφείλουμε άλλωστε στην πόλη μας, στην ιστορία της και στην εκπαιδευτική παράδοση του τόπου μας.

Υ.Γ. Μετά τη σύνταξη του παρόντος άρθρου ενημερώθηκα για το άρθρο που απέστειλε ο συμμαθητής Ναπολέων Ροντογιάννης προς αντίκρουση της προτάσεως μου, οπότε αναιρούνται – μερικώς – τα όσα αναφέρω περί “μη επίσημων αντίθετων τοποθετήσεων”. Η δημοσίευση αυτού του άρθρου μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για ένα παραγωγικό διάλογο επί του θέματος.

Παρ' όλο ότι, ο συντάκτης του άρθρου επικαλείται ορισμένα στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (π.χ. το ιστορικό των ενεργειών μας για την επαναφορά των προτύπων σχολείων), εάν προέβαινα, στο ίδιο Τεύχος, σε σχολιασμό ή αντίκρουση των όσων επικαλείται ο ορθογράφος θα εδημιουργείτο η εντύπωση της αντιδικίας και όχι του διαλόγου, που είναι και το ζητούμενο. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο επόμενο Τεύχος.