Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πρότυπα σχολεία - Συντονιστική Επιτροπή
 


Μετά από ένα γόνιμο διάλογο και την διατύπωση των οριστικών θέσεων του Συλλόγου αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (το σχετικό Κείμενο Αρχών δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος του περιοδικού ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ) ορίστηκε τριμελής Συντονιστική Επιτροπή που ανέλαβε το έργο της προβολής των θέσεων μας που αφορούν στα πρότυπα σχολεία και του συντονισμού των απαιτούμενων ενεργειών. Επί κεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής ορίστηκε ο Αθανάσιος Δάλλας με αναπληρωτές τους Σταύρο Δερματά για την Αθήνα και Απόστολο Κατσίκη για τα Γιάννινα.
Με το σημείωμα αυτό θέλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας για τις μέχρι τώρα ενέργειές μας και να ζητήσουμε την κάθε είδους βοήθεια τους (ενημέρωση γνωστών ή φίλων, δημοσιεύσεις επιστολών κ.λ.π.) για την επίτευξη του κοινού σκοπού μας. Μέχρι σήμερα που γράφεται αυτό το σημείωμα (14 Μαΐου 2007) έχουμε προβεί στις παρακάτω ενέργειες:
√Αποστείλαμε, για ενημέρωση, το Κείμενο Αρχών σε όλους του βουλευτές του Ν. Ιωαννίνων, σε διάφορους βουλευτές με του οποίους ήρθαμε σε επαφή ( Λευτέρης Ζαγορίτης, Γεράσιμος Αρσένης, Αλέκος Παπαδόπουλος κ.α.), στον Περιφερειάρχη Ηπείρου Δημήτρη Πανοζάχο, στον Νομάρχη Ιωαννίνων Αλέκο Καχριμάνη, στον Δήμαρχο Ιωαννίνων Νίκο Γκόντα και στις υπόλοιπες Δημοτικές παρατάξεις, στον Πρόεδρο του Κ.Ε.Ε Δημήτρη Γλάρο και σε πλειάδα αποφοίτων της Ζωσιμαίας Σχολής που κατέχουν σημαίνουσες θέσεις στην Δημόσια ζωή.
√ Μετά από συνάντηση που είχαμε μαζί τους προέκυψαν τα εξής θετικά αποτελέσματα: 
- ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Θεόκλητος μας εξέφρασε την ικανοποίηση του και εδήλωσε ότι θα συνδράμη ενεργά την προσπάθειά μας.
- οι βουλευτές Ιωαννίνων Σταύρος Καλογιάννης, Κώστα Τασούλας και Αντώνης Φούσας δήλωσαν ότι συντάσσονται ανεπιφύλακτα με τις θέσεις του Συλλόγου μας
- ο βουλευτής Ιωαννίνων Μιχάλης Παντούλας θεωρεί θετικές τις ενέργειές μας και επιφυλάχτηκε να διατυπώσει τις οριστικές του θέσεις με την ανάγνωση του σχεδίου Νόμου που θα κατατεθεί, στη Βουλή, προς ψήφιση.
- ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Δημήτρης Πανοζάχος μας συνεχάρη για την προσπάθειά μας και μας δήλωσε ότι θα φροντίσει να ενημερωθεί, επί του θέματος, και από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας
√ Είχαμε τηλεφωνική επαφή με τον Νομάρχη Ιωαννίνων Αλέκο Καχριμάνη και εκκρεμεί συνάντηση μαζί του
√ Την 19η Απριλίου 2007 απευθύναμε επιστολή στον Δήμαρχο Ιωαννιτών Νίκο Γκόντα με την οποία ζητούσαμε α) να υιοθετηθεί, από τον Δήμο, το αίτημα του Συλλόγου μας για την επαναφορά του θεσμού των προτύπων σχολείων και την επαναλειτουργία της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής και β) ο Δήμος Ιωαννιτών να συμμετάσχη στην Συντονιστική Επιτροπή για τα πρότυπα σχολεία. Συναντηθήκαμε την ίδια μέρα με τον Δήμαρχο ο οποίος ενέγραψε αμέσως το θέμα, προς συζήτηση, στην Ημερήσια Διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της και όρισε Εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Επαμεινώντα Ριστάνη που, μέχρι πέρυσι, ήταν Λυκειάρχης της Ζωσιμαίας Σχολής (*).
√ Στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2007 αποφασίστηκε σχεδόν ομόφωνα (μειοψήφησε μόνο ένας, ο Σύμβουλος ….. Ανυφαντής) και με ταύτιση απόψεων όλων των Δημοτικών παρατάξεων να γίνουν δεκτά τα αιτήματά μας και ορίσθηκε σαν εκπρόσωπος του Δήμου στην Συντονιστική Επιτροπή ο Επαμεινώντας Ριστάνης.
√ Αποστείλαμε το Κείμενο Αρχών σε όλες της εφημερίδες των Ιωαννίνων και ενημερώσαμε το κοινό της πόλης για την ανάγκη επαναλειτουργίας της Πρότυπης Ζωσιμαίας Σχολής ( το Κείμενο Αρχών είδε το φως της δημοσιότητας κατά το διάστημα μεταξύ 3ης και 5ης Μαΐου 2007)
√ Η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ των Αθηνών αγκάλιασε την ιδέα και έδωσε μεγάλη δημοσιότητα στο θέμα της επαναφοράς του θεσμού των προτύπων σχολείων. Την 13η Απριλίου 207 δημοσίευσε άρθρο του Αποστόλου Παπαθεοδώρου, αποφοίτου της Ζωσιμαίας Σχολής, Εκπαιδευτικού και ιστορικού, με τίτλο “Τα Πρότυπα Σχολεία – Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων” και την 2α Μαΐου 2007 άρθρο του επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής Αθανασίου Δάλλα με τίτλο “Πρότυπα σχολεία και Ζωσιμαία Σχολή”.
√ Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2007 δόθηκε, στο ισόγειο του Δημαρχείου Ιωαννίνων, κοινή συνέντευξη τύπου του Συλλόγου μας (εκπροσωπήθηκε από τον Αθανασίου Δάλλα) και του Δήμου Ιωαννιτών (εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Επαμεινώντα Ριστάνη) με θέμα τα πρότυπα σχολεία και την Ζωσιμαία Σχολή. Η συνέντευξη είχε μεγάλη απήχηση και έτυχε της δέουσας προβολής τόσο από τους τηλεοπτικούς σταθμούς όσο και από τον ημερήσιο τύπο.

Ακολουθεί απόσπασμα από την εισήγηση του Αντιδημάρχου Επαμεινώντα Ριστάνη προς το Δημοτικό Συμβούλιο:

……………………………………………………………………………………………………..
Μείζον θέμα και αίτημα αποτελεί η ποιοτική αναβάθμιση της Εκπαίδευσης, γιατί είναι γεγονός, εδώ και αρκετά χρόνια, η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσαρμόσθηκε σταδιακά στην διαδικασία των πανελλαδικών εισαγωγικών για τα Α.Ε.Ι. εξετάσεων. Έτσι οι μαθητές ασχολούνται, απομνημονευτικά, με τα εξεταστέα μαθήματα και αδιαφορούν για τα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα αντί της απαιτούμενης ευρυμάθειας και πολυμάθειας να παράγεται ημιμάθεια.. ΣΆ αυτήν την πραγματικότητα η ανασύσταση του θεσμού του ΔΗΜΟΣΙΟΥ Πρότυπου Σχολείου θεωρείται αναγκαία. Είμαι φανερό ότι οι απαιτήσεις και οι ανάγκες του σήμερα, και περισσότερο του αύριο, απαιτούν την παροχή υψηλού επιπέδου σχολικής εκπαίδευσης. Από την άποψη αυτή η Ζωσιμαία Σχολή, όπως και άλλα πρότυπα σχολεία, υπήρξε κοιτίδα πνευματικού και επαγγελματικού πλούτου του τόπου μας με πάρα πολλούς καταξιωμένους και σπουδαίου Έλληνες πολίτες. Ταυτόχρονα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, λειτούργησε και ως σημείο αναφοράς για τα δημόσια σχολεία.
……………………………………………………………………………………………………..
Εισηγούμαι το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει υπέρ της επανίδρυσης της Ζωσιμαίας Σχολής ως Προτύπου σχολείου και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες Αρχές της Πολιτείας για την θεσμοθέτηση και εφαρμογή του θεσμού.

Η Συντονιστική Επιτροπή για τα πρότυπα σχολεία


Φωτογραφία:
Από την συνέντευξη τύπου στα Γιάννενα του Αντιδημάρχου Επαμεινώντα Ριστάνη (δεξιά) και του Γραμματέα του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Αθανασίου Δάλλα μετά την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα πρότυπα και την Ζωσιμαία Σχολή.