Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11ης ΜΑΪΟΥ 2009
 

Στις 19 Ιουνίου συνεδρίασε η ολομέλεια του ΔΣ στη Λέσχη Παπάγου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των παρόντων, ο Πρόεδρος, πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, εξέφρασε τις ευχαριστίες προς όλους που ίδρυσαν το Σύλλογο και μέχρι τώρα δραστηριοποιήθηκαν (προέδρους και μέλη των ΔΣ) και συνέβαλαν κάτω τις όποιες εύκολες ή δύσκολες συνθήκες διαθέτοντας τόσο προσωπικό χρόνο αλλά και οικονομική βοήθεια για τη σύσταση του Συλλόγου, τη  διατήρηση και προβολή του έργου του διοργανώνοντας  εκδηλώσεις και παρεμβάσεις. Τόνισε ότι το νέο ΔΣ καλείται να υλοποιήσει τους σκοπούς του Συλλόγου όπως αυτοί καθορίζονται στο καταστατικό και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο μας .Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Μετά από ψηφοφορία εκλέχθηκε Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου ο Κοντοσάκος Ευάγγελος και Ταμίας ο Μεσαρέ Ίνης

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες λειτουργίας και συνεργασίας των Τμημάτων του Συλλόγου και τήρησης των προβλεπόμενων βιβλίων Πρακτικών και Ταμείου.

Η νέα έδρα του Συλλόγου και του Τμήματος Ιωαννίνων είναι: Αντώνη Τρίτση 4-6 Ιωάννινα ΤΚ 452 21          

Η διεύθυνση του Τμήματος Αθηνών θα παραμείνει προς το παρόν η Μαραθωνοδρόμου 73 Μαρούσι ΤΚ 151 24

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


Μετά από την απόφαση της πρόσφατης Γενική Συνέλευσης για τροποποίηση του καταστατικού όσον αφορά στη συμμετοχή στις εκλογές με αλληλογραφία, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους Πύρρο Κωνσταντίνο Δικηγόρο, Δανάκα Αθανάσιο Δικηγόρο και Δάλλα Αθανάσιο Μεταλλειολόγο η οποία θα εξετάσει το θέμα και θα υποβάλει στο Προεδρείο σχετική εισήγηση. Όσον αφορά το θέμα για ενδεχόμενη διαφοροποίηση-δημιουργία ευέλικτου οργάνου λήψεων αποφάσεων, αποφασίστηκε πως επαρκεί το προεδρείο του Συλλόγου υποβοηθούμενο από μέλη όταν απαιτείται.   

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


Έγινε ενημέρωση για το υπόλοιπο του ταμείου και τις ανελαστικές δαπάνες του Συλλόγου οι οποίες ανέρχονται ετησίως σε περίπου 23.000 ? για την κάλυψη των εξόδων του περιοδικού και της ιστοσελίδας.

Έγιναν προτάσεις για αύξηση των εσόδων είτε από χορηγούς είτε από διαφημίσεις στο περιοδικό και στην ιστοσελίδα και αποφασίστηκε να δραστηριοποιηθούν τα Τμήματα Ιωαννίνων και Αθηνών για το σκοπό αυτό.

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες λειτουργίας Κεντρικού Ταμία και ταμείων των Τμημάτων για την έγκριση και κάλυψη των δαπανών του περιοδικού και των διαφόρων εκδηλώσεων

4. ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ


Σχετικά με το περιοδικό «ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ», αποφασίστηκε να ισχύσουν οι αποφάσεις του προηγουμένου ΔΣ για το επίπεδο της ύλης του περιοδικού, τη διαδικασία συγκέντρωσης και επιλογής της καθώς και των εξόδων σύνταξης. Στη συντακτική επιτροπή θα ορισθούν και δύο μέλη από το Τμήμα Ιωαννίνων.

Για τη διαχείριση-λειτουργία της ιστοσελίδας του Συλλόγου αποφασίστηκε να ανατεθεί σε άτομο που ασχολείται με ιστοσελίδες, με ανάλογο τίμημα, και το οποίο θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες τριμερούς επιτροπής (ένα μέλος από το Τμήμα Ιωαννίνων και 2 από το Τμήμα Αθηνών).  Ισχύουν οι αποφάσεις του προηγουμένου ΔΣ όσον αφορά τα προς προβολή θέματα.

5. ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ  ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ


Αποφασίστηκε η δραστηριοποίηση όλων για την ανεύρεση παλιών και νέων αποφοίτων. Επίσης ουσιαστικότερη ενημέρωση των μαθητών της Ζωσιμαίας Σχολής και του Πειραματικού από το Τμήμα Ιωαννίνων για την ύπαρξη του Συλλόγου και τις δραστηριότητές του.

6. ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

Για το θέμα της επανασύστασης της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής αποφασίστηκε να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές ενέργειες μετά το αναμενόμενο ψήφισμα της αυριανής ημερίδας με θέμα «Ο Ρόλος των Προτύπων στη Σύγχρονη Εκπαίδευση». Πιθανόν διοργάνωση ημερίδας για ενεργοποίηση και εμπλοκή της κοινωνίας και των φορέων των Ιωαννίνων.

7. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ

Επειδή το έργο και η συνεισφορά των Ευεργετών Αδελφών Ζωσιμάδων, όχι μόνο στην παιδεία αλλά και σε άλλους εθνικούς τομείς, δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό αποφασίστηκε να δημοσιευθούν στο περιοδικό και στην ιστοσελίδα σχετικές έρευνες-άρθρα κλπ. Διατυπώθηκε και η ιδέα δραστηριοποίησης διαφόρων φορέων για την ανέγερση ενός αγάλματος ή μνημείου προς τιμή τους.

8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ


Αποφασίστηκε η παρουσία του Συλλόγου μας σε όλες τις εκδηλώσεις της Ζωσιμαίας. Επίσης το Τμήμα Ιωαννίνων θα έλθει σε επαφή με τους Διευθυντές των σχολείων για την ενδεχόμενη βράβευση αριστούχων αποφοίτων ή στους εισελθόντες πρώτους σε ΑΕΙ έστω και συμβολικά. Για τη θεσμοθέτηση ετήσιου μαθητικού Διαγωνισμού σε μνήμη των παλαιών Καθηγητών της Σχολής ή θανόντων μελών του Συλλόγου. Σε καμία περίπτωση δεν θα ασχοληθούμε με την οικονομική υποστήριξη εκδρομών.

9. ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ


Επαφή του Προεδρείου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Πανεπιστήμιο και με άλλους πνευματικούς και επιστημονικούς φορείς της Πόλης για συνεργασία και διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων

10. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Έγινε ανταλλαγή πολλών ιδεών όπως προγραμματισμός διαλέξεων για ιστορικούς χώρους της Ηπείρου (Δωδώνη, Αρχαιολογικό Μουσείο, Κάστρο, Κασσώπη κλπ) και στη συνέχεια επίσκεψής των. Παρουσίαση βιβλίων, διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων κλπ. Η υλοποίηση οποιασδήποτε εκδήλωσης θα γίνεται μετά από εκτίμηση των οικονομικών που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση,

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ


Θα γίνει στα Γιάννενα περί τις αρχές Νοεμβρίου ώστε να είμαστε παρόντες στο καθιερωμένο μνημόσυνο εις μνήμη των Ευεργετώ